28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo - Serwis Mark MM

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

 Historia 28 PLM

 Samoloty

 Galeria

 Odznaka Pułkowa

 Żołnierze Pułku

 Stowarzyszenie Przyjaciół 28 PLM

 Rondo 28 PLM

 Multimedia

 Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo

 Tarcza Antyrakietowa

 Słupsk Gmina On-line

 Małgosia

 Mit własny

 Agro Turystyka

 Ciekawe Linki

 Bibliografia

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo


Historia


28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany na podstawie Rozkazu MON Nr 0096 z dnia 11.XII.1951r., oraz Rozkazu D-cy Wojsk Lotniczych Nr 018 z dnia 21.V.1952r. na bazie istniejącej 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie koło Słupska. Termin osiągnięcia gotowości bojowej wyznaczono na dzień 01.XI.1952r.
W dniach 15-16.IX.1952r. grupa 10 samolotów MiG-15 i MiG-15UTI została przebazowana z lotniska Balice do Redzikowa. Grupą tą dowodził mjr pil. Wasyl Krymski. W dniu 17.IX.1952r. odbyła się pierwsza zbiórka stanu osobowego 28 PLM w składzie 62 oficerów i 142 podoficerów i szeregowych.
Od pierwszych dni istnienia, głównym zadaniem Pułku było szkolenie lotnicze i obrona najważniejszych obiektów administracyjno-gospodarczych, oraz wojsk na Wybrzeżu Słowińskim. Wykonaniu tego zadania podporządkowane były zmiany organizacyjno-etatowe Pułku, systematyczna wymiana sprzętu lotniczego i ciągła rozbudowa infrastruktury naziemnej lotniska:
- w grudniu 1956r. zorganizowano klucz samolotów pościgowych MiG-17PF
- w marcu 1959r. na uzbrojenie jednostki wprowadzono samoloty MiG-19P/PM
- w dniu 11.X.1959r. z rąk gen. bryg. M. Jakubika 28 PLM otrzymał sztandar nadany przez Radę Państwa w uznaniu za osiągnięcia w szkoleniu i opanowanie techniki wojskowej
- w 1962r. w wyniku zmian organizacyjnych, 28 PLM wszedł w skład wyodrębnionego nowego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
- w 1973r. wprowadzono do eksploatacji samoloty MiG-21MF, wyposażając w nie I i II eskadry lotnictwa myśliwskiego.
Rok 1979 był przełomowym w historii jednostki. Grupa 13 pilotów, oraz 28 osób personelu technicznego odbyła szkolenie w Ługawoje w ZSRR na samoloty MiG-23MF/UB.

W szkoleniu tym uczestniczyli następujący piloci:
01. ppłk. pil. Janusz Dorożyński
02. ppłk. pil. Waldemar Piegza
03. mjr pil. Bogdan Sokołowski
04. mjr pil. Mieczysław Walentynowicz
05. kpt. pil. Andrzej Jasiński
06. kpt. pil. Tadeusz Potaczała
07. kpt. pil. Zbigniew Różalski
08. kpt. pil. Stanisław Szafruga
09. por. pil. Jerzy Bekus
10. por. pil. Ryszard Drzymała
11. por. pil. Marian Krzemiński
12. por. pil. Janusz Rybicki
13. por. pil. Czesław Zabiełło (nie ukończył szkolenia)

W tym czasie lotnisko w Redzikowie przechodziło kapitalny remont mający na celu przygotowanie głównego pasa startowego, oraz dróg kołowania pod przyjęcie nowych samolotów. Już w dniu 4.VI.1979r. na lotnisku w Mińsku Mazowieckim wylądowało pierwszych 11 samolotów MiG-23MF/UB, natomiast w dniu 11.VI.1979r. odbyły się pierwsze loty szkoleniowe. Jako pierwsi, na samolocie MiG-23UB nr boczny 845 lot wykonali: ppłk. pil. J. Dorożyński, oraz mjr pil. B. Sokołowski. W dniu 4-7.I.1980r. 14 samolotów MiG-23UB/MF przebazowało się do Redzikowa, inaugurując szkolenie pilotów z macierzystego lotniska.
Od 1.VII.1991r. Pułk wykonywał zadania w ramach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 1.IX.1995 Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 94/MON z dnia 11.VII.1995r. Pułk przyjął nazwę wyróżniającą "Słupski", i odtąd jego pełna nazwa brzmiała: 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od tego samego roku, rocznica pierwszej zbiórki Pułku - dzień 17.IX. - została Decyzją MON nr 94 uznana jako "Święto Pułku". W końcu roku, dnia 9.XII. pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska i Ziemi Słupskiej. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów był Prezydent Słupska, Pan J. Mazurek. W imieniu Prezydenta RP, sztandar Dowódcy 28PLM, ppłk. pil. R. Bruździakowi, wręczył gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak - Szef Sztabu WLiOP.
Od początku istnienia Pułku pełniony był dyżur bojowy minimum parą samolotów, z kilkuminutowym czasem gotowości do startu. Wielokrotnie, szczególnie w latach 50-tych i 60-tych samoloty dyżuru bojowego startowały i przechwytywały obce statki powietrzne, weryfikowały dane o okrętach rozpoznawczych działających na Bałtyku, przeciwdziałały innym obiektom latającym - np. balonom. Dyżurne siły i środki stanowisk dowodzenia, oraz samoloty udzielały również pomocy innym statkom powietrznym.
W miarę doskonalenia struktur organizacyjnych, wprowadzania nowego sprzętu i uzbrojenia zmieniała się treść zadań szkoleniowych Pułku, systematycznie weryfikowana w ćwiczeniach, w trakcie których niejednokrotnie działania prowadzono jednocześnie z dwóch lotnisk i drogowego odcinka lotniskowego (DOL). Wielokrotnie Pułk brał udział w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu Wojska Polskiego, a do 1988r. w ćwiczeniach Układu Warszawskiego, współdziałając z lotnictwem ZSRR i NAL NRD.
Po wprowadzeniu na uzbrojenie samolotów MiG23MF/UB, Pułk w latach 1980, 1982, 1984, 1985 brał udział w ćwiczeniach na terytorium ZSRR połączonych ze strzelaniem do celów powietrznych. Postawione zadania za każdym razem wykonano na ocenę bardzo dobrą.
Mistrzowskie opanowanie techniki lotniczej piloci Pułku prezentowali społeczeństwu po raz pierwszy w defiladzie lotniczej 8.IX.1957r. w Warszawie. Ponadto Pułk brał udział m.in. w defiladach w 1959r., gdzie zaprezentowano ugrupowanie 3 rombów po 16 samolotów; 1960r. - w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem piloci brali udział w locie tzw. "tafli"; 1966r. - Udział w defiladzie 1000-lecia Państwa Polskiego; 1969r. - w defiladzie XXV-lecia PRL.
Za całokształt wyszkolenia i wzorową realizację zadań, Pułk był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Najważniejszym wyróżnieniem było nadanie w latach 1975, 1981, 1985 medalu "Za osiągnięcia w służbie wojskowej".

W latach 90-tych podstawowe zadania Pułku nie uległy zasadniczym zmianom. Priorytetem pozostało bezpieczne szkolenie lotnicze, którego wynik weryfikowały odbyte ćwiczenia, w tym corocznie od 1992r. strzelania rakietowe na poligonie w Ustce, oraz ćwiczenia połączone z lądowaniem na drogowym odcinku lotniskowym (DOL).
Kunszt pilotażu piloci pułku na samolotach MiG-23MF prezentowali w licznych pokazach lotniczych, m.in. Air Show'91 w Poznaniu, w 1993r. w Gdyni i Dęblinie (symulowana walka powietrzna 4 MiG-23MF z 4 MiG-29 z 1PLM), a w 1996r. w Bydgoszczy.
Wszystkie zadania w powietrzu w latach 90-tych piloci wykonywali bezpiecznie. Dowódca WLiOP za lata 1992, 1993, 1995, 1996 wyróżnił Pułk dyplomem i Pucharem Przechodnim za Bezpieczeństwo Lotów. W 1997r. Pułk otrzymał na własność Puchar Dowódcy WLiOP za Bezpieczeństwo Lotów.
W 1992r. Pułk był trzykrotnie poddany kontroli inspektorów KBWE z Francji, Norwegii, Belgii.
W latach 1992-96 Pułk odwiedziło wiele delegacji zagranicznych w tym m.in.: piloci USAF - uczestnicy operacji Pustynna Burza (1992), Dowódca 3 Armii USAF i 48 TFW z Lakenheath (1993), szef Sztabu Sił Powietrznych Francji (1994), przedstawiciele 4 Dywizji Lotniczej z Niemiec (1995), Dowódca Sił Powietrznych Królestwa Szwecji (1996).
Szczególna była wizyta pilotów i obsługi naziemnej 493FS/48TFW USAF na 2 samolotach F-15C/D we wrześniu 1994r. Goście, wraz z Dowódcą WLiOP gen. Dyw. J. Gotowałą wzięli udział w obchodach 42 rocznicy powstania Pułku. Odbyły się również wspólne loty samolotów MiG-23MF/UB i F-15C/D. W dniu 25.XI.1996r. Pułk gościł gen. Michaela E. Ryana - dowódca USAF Europie, wraz z dowódcą 52 TFW USAF w Spangdahlem. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy 52 TFW i 28PLM.
Po raz pierwszy w historii w dniach 2-13.X.1995r. grupa 4 samolotów MiG-23MF/UB wraz z pilotami i obsługą naziemną wzięła udział w ćwiczeniach p.k. Cooperative Jaguar'95 operując z bazy NATO Karup w Danii. We wrześniu 1996r. odbyły się ćwiczenia p.k. Amber Express, w których m.in. piloci brali udział we wspólnych lotach z maszynami SP RFN. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju". W roku 1997 piloci i obsługa naziemna uczestniczyli w polsko-amerykańskim ćwiczeniu "Orli Szpon", tocząc m.in. symulowane walki powietrzne z maszynami USAF.
W związku z kończeniem resursów przez kolejne egzemplarze samolotów MiG-23, oraz z polityką oszczędnościową MON, postanowiono wycofać z uzbrojenia maszyny tego typu. Ostatnie loty szkolne odbyły się w dniu 2.IX.1999r. Wzięło w nich udział 5 samolotów MiG-23MF i 2 MiG-23UB. Natomiast ostatni lot MiG-23UB w barwach WLiOP odbył się w dniu 30.XI.1999. Część samolotów skreślonych z inwentarza WLiOP przekazano do AMW w celu sprzedaż kolekcjonerom, natomiast kilka najmłodszych egzemplarzy (samoloty 24 serii), mających jeszcze spory zapas resursu przetransportowano na poligon lotniczy w Nadarzycach i tam "rozstrzelano".
W wyniku powyższych działań, Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją nr MON PF24/ORG z dnia 3.X.2000r podjęło decyzję o rozformowaniu jednostki.
28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego zakończył działalność oraz przeszedł do historii z dniem 31.XII.2000r.Bibliografia i źródła28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


Web Informer Button


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego