28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo - Serwis Mark MM

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

 Historia 28 PLM

 Samoloty

 Galeria

 Odznaka Pułkowa

 Żołnierze Pułku

 Stowarzyszenie Przyjaciół 28 PLM

 Rondo 28 PLM

 Multimedia

 Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo

 Tarcza Antyrakietowa

 Słupsk Gmina On-line

 Małgosia

 Mit własny

 Agro Turystyka

 Ciekawe Linki

 Bibliografia

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Słupsk Redzikowo


Tarcza Antyrakietowa - Redzikowo Air Force Base


Teren Zamknięty na terytorium Polski w miejscowości Słupsk - Redzikowo
Nigdy nie utworzona, projektowana amerykańska baza sił powietrznych w okolicach Redzikowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Baza miała stanowić część amerykańskiego systemu antybalistycznego Ballistic Missile Defense, w ramach jego naziemnego komponentu obrony w warstwie środkowej Ground-Based Midcourse Defense. Po zakończeniu przygotowania bazy, na jej terenie rozmieszczonych miało zostać dziesięć nienuklearnych pocisków antybalistycznych Ground Based Interceptor (GBI) w wersji dwustopniowej. Przyszłą lokalizację bazy określała umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską jako teren zamknięty na terytorium Polski w miejscowości Słupsk-Redzikowo na terenie dawnego lotniska wojskowego Słupsk-Redzikowo. Oficjalna nazwa bazy nie została nigdy ustalona przez amerykański Departament Obrony.

Status prawny bazy
Zgodnie z umową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, baza nie miała być terenem eksterytorialnym, na jej terenie miało obowiązywać prawo polskie. Siły zbrojne i personel cywilny, a także osoby pozostające na ich utrzymaniu na terenie bazy i na pozostałym terytorium Polski miały być zobowiązane do przestrzegania prawa polskiego. Polska miała być właścicielem wszystkich budynków, budowli oraz rzeczy trwale związanych z gruntem na terenie bazy, w tym również tych zbudowanych, używanych, przebudowanych lub zmodernizowanych przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i inne amerykańskie podmioty miały w zależności od sytuacji być właścicielami ruchomości oraz instalacji.


Zobacz także:
- Tarcza Antyrakietowa
- Publiczna debata w sprawie amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej


Bibliografia i źródła28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego


Web Informer Button


28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego